Naše služby

Spracovanie a realizácia nákupného procesu od nás priamo do Vášho skladu, nižšie si môžete vybrať:
Nákup k Vám do skladu (B2B)

Nákup k Vám do skladu (B2B)

Ponúkame Vám spracovanie a realizáciu nákupného procesu od nás priamo do Vášho skladu. Naše služby využije veľká firma výrazným znížením personálnych a logistických nákladov, rovnako ako malá firma, ktorá vôbec zásobovacie alebo nákupné oddelenie nemá a tieto činnosti doteraz zaisťovala bez možnosti využitia nižších cien pre veľkoodberateľov.

Nákup s doručením k zákazníkovi (B2C)

Nákup s doručením k zákazníkovi (B2C)

Tak ako v prípade nákupu do skladu (Business to Business) Vám ponúkame monitoring Vášho skladu, prípravu objednávky, prípravu a realizáciu výberových konaní (tendrov), prípadne ďalšie výberové aktivity alebo audit nákupných činností. Navyše sme schopní pripraviť ponuku i na prebalenie tovaru do Vašich „farieb“ a doručenie k zákazníkovi pod Vašimi dokumentmi.

Poradenstvo v oblasti nákupu

Poradenstvo v oblasti nákupu

Spoločnosť Zotcone s.r.o. je aktívna i v oblasti prieskumu trhu a nákupného poradenstva. Zásadným krokom, ako prísť k dôležitým poznatkov a navrhnúť správny nákupný plán, je detailne vypracovaný prieskum trhu nezávislou treťou stranou. Prostredníctvom nášho poradenstva a analýz Vám spoločnosť Zotcone s.r.o. pomôže ku správnym obchodným a marketingovým rozhodnutiam.

O nás

O nás

Sme spoľahlivá spoločnosť, ktorá sa ako jediná na stredoeurópskom trhu špecializuje na ponuku služieb v oblasti nákupu. Vďaka tímu nákupcov, špecialistov a analýze trhu sme schopní nakúpiť všetko, čo Vaša firma potrebuje. Ponúkame možnosť nákupu pre Vašu firmu, tvorbu objednávok a výberových konaní. Vďaka tomu u Vás dosiahneme výrazné úspory a zrýchlenie dodávok tovaru. V tomto smere sme veľmi flexibilná spoločnosť. Práve táto flexibilita nás odlišuje od ostatných a vďaka nej sme schopní vybaviť všetky zákaznícke požiadavky, priania, nápady, vylepšenia a i.

Dopytový formulár

Spokojní zákazníci

Mali ste niekedy pocit, že Vám nie je venovaná dostatočná starostlivosť? Naši zákazníci takýto pocit nemajú!